Snörasskydd monteringsanvisningar

 

Snörasskydd monteringsanvisningar med skruv

Hur många Kulo behöver mitt tak ?

Hur man fäster fast Kulo på taket ?

Vilken typ och vilken längd man skall ha på skruvarna för bästa resultat för fästa Kulo?

 

Snörasskydd monteringsanvisning med Kulo-1 lim

Snörasskydd för tegel- ,betong-, och skifferpannor

Monteringsanvisning med Kulo-1 lim för fästa snörasskydd på tegel- ,betong-, etenit-, fibercement- och skifferpannor.

Snörasskydd för eternit- och fibercementkatt

Monteringsanvisning med Kulo-1 lim för fästa snörasskydd på tegel- ,betong-, etenit-, fibercement- och skifferpannor.

Snörasskydd för plåttak

Monteringsanvisning med Kulo-1 lim för fästa snörasskydd på plåttak.

 

 


Snölaster i Sverige, Finland och Norden

Snö karta över Sverige 

  

Snö karta över Finland 

Vi har använt oss av Sveriges snözons riktlinjer för denna installations anvisning. Finlands Miljöministeriet publicerar ingen snözon karta som Sverige. I Finland kan den svenska snözonen uppnås genom att multiplicera med miljöministeriet grundläggande säkerhetsfaktor 1,6 för uträkning av snölast för tak. Finlands grundläggande snözons karta visar den regionala snölaster de sista 50 åren , detta är erfarenhetsvärden som ligger grund för det.. Svenska snözons kartan är verkligen ett säkrare sett att visa på snözons lasterna, här har man redan tagit med säkerhetsfaktorn som vi här i Finland måste ta med i våra beräkningar. Exempel: Om ett tak byggs i Finland skall man ta med den grundläggande snölast och multiplicera med säkerhetsfaktorn 1,6. Risken annars är att byggnadens takstolar inte kommer att ha förmåga att hantera de oväntade snölaster. Obs! Jämföra Finlands Snömängdkarta till Sveriges Snözon kartta !

Tabel: Multiplicerat 1,6
            
Snömängd                    Computational Snözon

1,4 KgNewton/m2.........................Snözun 2,24

1,6............................................2,56

1,8............................................2,88

2,0............................................3,2

2,2............................................3,52

2,4............................................3,84

2,6............................................4,16